VALIVÝ ODPOR PNEUMATIKY


Valivý odpor je síla potřebná k tomu, aby se pneumatika odvalovala konstantní rychlostí. Je klíčovým faktorem určujícím palivovou účinnost pneumatiky a může mít významný vliv na celkovou spotřebu paliva vozidla.

Pneumatiky s nižším valivým odporem jsou navrženy tak, aby k udržení valivého odporu potřebovaly méně energie, což znamená, že mohou zlepšit spotřebu paliva vozidla a snížit emise CO2. Snížení valivého odporu však může být někdy na úkor jiných výkonnostních faktorů, jako je trakce a ovladatelnost.

Pneumatiky s mělčím dezénem mají obvykle nižší valivý odpor než pneumatiky s hlubším dezénem, protože dochází k menšímu tření mezi pneumatikou a vozovkou.

Některé pneumatiky používají ke snížení valivého odporu specializované materiály nebo konstrukční techniky, například tenčí bočnice nebo směsi na bázi oxidu křemičitého.

Nedostatečně nahuštěné pneumatiky mohou zvyšovat valivý odpor, protože se pneumatika více ohýbá a vytváří větší tření s povrchem vozovky. Přehuštěné pneumatiky mohou rovněž zvyšovat valivý odpor, protože se pneumatika hůře přizpůsobuje povrchu vozovky a udržuje s ním kontakt.

Těžší vozidla potřebují k udržení valivého odporu více energie, což znamená, že pro ně mohou být pneumatiky s nízkým valivým odporem výhodnější než pro lehčí vozidla.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli pneumatiky s nízkým valivým odporem mohou zlepšit spotřebu paliva, nemusí být vždy tou nejlepší volbou pro každé vozidlo nebo jízdní podmínky. Při výběru pneumatik je třeba zohlednit také faktory, jako je trakce, ovladatelnost a odolnost.