TPMS SENZORY TLAKU


TPMS senzory (Tire Pressure Monitoring System) jsou zařízení, která se používají k monitorování tlaku pneumatik vozidla. Tyto senzory jsou umístěny na každé z pneumatik a jsou schopny sledovat tlak v pneumatice a přenášet tuto informaci zpět do řídící jednotky vozidla.

Existují dva typy TPMS senzorů: přímý a nepřímý. Přímé senzory jsou umístěny uvnitř pneumatik a jsou připojeny k ventilu, který umožňuje přímé měření tlaku v pneumatice. Nepřímé senzory využívají signálů z ABS senzorů a dalších snímačů, aby odhadly tlak v pneumatikách.

TPMS senzory jsou důležité, protože správný tlak v pneumatikách je klíčový pro bezpečnost, výkon a životnost pneumatik. Nízký tlak v pneumatikách může vést k narušení řízení, nebezpečnému opotřebení pneumatik a zvýšené spotřebě paliva. TPMS senzory také pomáhají řidičům snadno sledovat tlak v pneumatikách a upozornit na možné problémy s pneumatikami, jako je například nedostatek tlaku.

TPMS senzory jsou povinné na všech nových vozidlech v USA a v Evropské unii. Pokud váš automobil nebyl vybaven TPMS senzory při výrobě, můžete si je dokoupit jako samostatné zařízení a nainstalovat je na vaše vozidlo.

TPMS senzory přímé:

Přímé TPMS senzory jsou umístěny uvnitř pneumatik a jsou připojeny k ventilu, který umožňuje přímé měření tlaku v pneumatice. Tyto senzory mohou být buď vestavěné do pneumatik, nebo mohou být namontovány na vnější straně ventilu.

Přímé TPMS senzory měří aktuální tlak v pneumatice a přenáší tuto informaci zpět do řídící jednotky vozidla, která může informovat řidiče o případném nedostatku tlaku v pneumatice. Přímé TPMS senzory mohou také informovat řidiče o teplotě pneumatiky a případných změnách tlaku v závislosti na teplotě.

Výhodou přímých TPMS senzorů je přesnější měření tlaku v pneumatice, protože senzor měří tlak v pneumatice přímo. Tyto senzory jsou také rychlejší a spolehlivější při detekci případného nedostatku tlaku v pneumatice, což může pomoci zabránit nehodám způsobeným nízkým tlakem v pneumatikách.

Nevýhodou přímých TPMS senzorů je vyšší cena, protože jsou vestavěny do pneumatik nebo musí být namontovány na vnější straně ventilu. Tyto senzory také vyžadují periodickou údržbu, jako je například výměna baterií.

TMPS senzory nepřímé:

Nepřímé TPMS senzory (Tire Pressure Monitoring System) nejsou umístěny přímo v pneumatikách, ale používají signály z dalších snímačů v vozidle, jako jsou například ABS senzory, pro odhadnutí tlaku v pneumatikách. Tyto senzory jsou často levnější než přímé senzory, protože nemusí být umístěny přímo v pneumatikách.

Nepřímé TPMS senzory využívají vlastnosti pneumatiky, že tlak v ní ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. Senzory mohou například monitorovat otáčky kol a porovnávat je s otáčkami jiných kol na vozidle. Pokud jsou otáčky jednoho kola odlišné od ostatních, senzor může indikovat, že toto kolo má pravděpodobně nízký tlak.

Nevýhodou nepřímých TPMS senzorů je menší přesnost v měření tlaku v pneumatikách, protože senzory používají pouze odhady tlaku na základě jízdních vlastností vozidla. Tyto senzory také nemohou informovat řidiče o teplotě pneumatiky nebo o případných změnách tlaku v závislosti na teplotě. Pokud dojde k poruše jiného senzoru v vozidle, může to také ovlivnit přesnost měření nepřímých TPMS senzorů.

Celkově lze říci, že přímé TPMS senzory jsou přesnější a spolehlivější, ale také dražší než nepřímé senzory. Nepřímé senzory jsou na druhé straně cenově dostupnější a nevyžadují tak často údržbu, ale jejich měření může být méně přesné a spolehlivé.

Které TMPS senzory jsou nejvhodnější volbou?

Volba mezi přímými a nepřímými TPMS senzory závisí na několika faktorech, jako je cena, spolehlivost, přesnost měření a preferovaný způsob instalace.

Přímé TPMS senzory jsou obecně přesnější a spolehlivější, protože měří tlak v pneumatikách přímo. Pokud hledáte nejlepší možnou přesnost a spolehlivost měření tlaku v pneumatikách, může být přímý TPMS senzor pro vás nejlepší volbou. Nicméně, přímé TPMS senzory jsou obvykle dražší a vyžadují pravidelnou údržbu, jako je výměna baterií, což by mohlo být pro některé uživatele nevýhodou.

Na druhé straně, nepřímé TPMS senzory jsou cenově dostupnější a nevyžadují pravidelnou údržbu. Tyto senzory využívají jiné senzory v vozidle pro odhadnutí tlaku v pneumatikách, což může vést ke snížené přesnosti měření. Pokud se ale s tímto úbytkem přesnosti dokážete smířit, může být pro vás nepřímý TPMS senzor vhodnější.

Při výběru TPMS senzorů je také důležité zajistit, aby senzory byly kompatibilní s vaším vozidlem. Některá vozidla mohou být vybavena pouze přímými nebo pouze nepřímými senzory, zatímco jiná mohou být schopna podporovat oba typy senzorů.

V každém případě byste měli při výběru TPMS senzorů zvážit své individuální potřeby a preference a rozhodnout se na základě toho, co je pro vás nejdůležitější.