TLAK V PNEUMATIKÁCH


Tlak v pneumatikách se vztahuje k množství vzduchu, který je uvnitř pneumatiky. Správný tlak v pneumatikách je důležitý pro bezpečnost a výkon vozidla. Pokud je tlak příliš nízký, může to vést k nárůstu tření a teploty, což může vést k rychlejšímu opotřebení pneumatiky a v horších případech k prasknutí pneumatiky nebo nehodě. Naopak příliš vysoký tlak může vést ke snížení přilnavosti a stability vozidla na silnici, což také může zvýšit opotřebení pneumatiky.

Správný tlak v pneumatikách závisí na typu vozidla a velikosti pneumatiky a je obvykle uveden v manuálu vozidla nebo na nálepce s tlakem pneumatik, která je umístěna na sloupku dveří řidiče nebo na vnitřní straně víčka palivové nádrže. Doporučuje se pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách a přizpůsobit ho potřebám vozidla a jízdním podmínkám.

Kontrola tlaku v pneumatikách je důležitá pro bezpečnost a výkon vozidla. Doporučuje se provádět pravidelnou kontrolu tlaku v pneumatikách a to alespoň jednou za měsíc, nebo před delší jízdou a při změně klimatických podmínek.

Kontrolu lze provádět pomocí tlakoměru, který se prodává většinou v každém auto-moto obchodě. Nejprve je nutné zkontrolovat správný tlak pro daný typ pneumatiky a vozidla (viz nálepka na sloupku dveří řidiče nebo v manuálu vozidla). Poté se zkontroluje aktuální tlak v pneumatikách, který musí být upraven, pokud není v souladu s doporučenou hodnotou.

Je důležité kontrolovat tlak v pneumatikách při studených pneumatikách, tj. když pneumatiky nebyly v provozu delší dobu. Pokud se kontrola provádí po delší jízdě, může být tlak zvýšen vlivem tření a teploty a může vést k nesprávnému měření.

Důležité je také zajistit, aby byly ventily v dobrém stavu a nepropouštěly vzduch. Pokud jsou ventily poškozeny nebo netěsní, mohou vést k úniku vzduchu z pneumatiky a zhoršení jízdních vlastností vozidla.

Kontrola tlaku v pneumatikách není pouze otázkou bezpečnosti, ale také může pomoci snížit spotřebu paliva a prodloužit životnost pneumatiky.