LIKVIDACE PNEUMATIK


EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Přivezte nám vaše staré pneumatiky k bezplatné likvidaci. Pneumatika není komunální odpad a její odstranění platí již občan v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře nebo jako černá skládka.

RECYKLACE PNEUMATIK

Pneumatiky pro recyklaci nebo ekologickou likvidaci pocházejí převážně ze zpětného odběru, který financují výrobci, dovozci a prodejci pneumatik. Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky. Zakoupením pneumatiky u obchodníka automaticky zaplatíte za její recyklaci.

ODEVZDEJTE POUŽITÉ PNEU ZDARMA
  • Bez ohledu na nákup zboží či služeb
  • Bez ohledu na značku a místo zakoupení pneumatik
  • Bezplatně lze odevzdat pneu bez disků a v rámci možností čisté
MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Využijte zdarma naše sběrné místo použitých pneumatik na adrese Pneuservis Ostrava, Na Náhonu 1099/43A, Ostrava-Přívoz, 702 00. Ohlaste nám prosím předem dovoz pneu v množství nad 20 kusů, abychom předešli kapacitním problémům.